sâmbătă, 19 decembrie 2009

DISPUTĂ ... minoră !

http://www.youtube.com/watch?v=_eTtWVzY11c

~
Doamne ajută-mi !
~
A fi cu ASCULTARE, sau sub ASCULTARE, sau în ASCULTARE ... mereu trebuie să fim atenţi la înţelesul adânc al unui text pe care îl citim. Eu cred că orice am citii ... chiar şi un titlu de ZIAR, pe fugă, trebuie să fim odihniţi şi să o facem într-un mediu propice lecturii. Dar aceste două aspecte sunt foarte importante atunci când dorim să învăţăm, sau doar să ne aducem la cunoştinţă lucruri importante, uneori vitale existenţei noastre şi care se reflectă din "scrierile" autorilor recunoscuţi pe plan mondial.
Lucrurile se schimbă radical atunci când "textul" este chiar Sfânta Scriptură.
~
~
Citez din VECHIUL TESTAMENT :
:
a) Capitolul 1.1 din FACEREA (GENEZA)
"La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul."
b) Capitolul 1.1 din GENEZA
"La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul."
~
Citez din NOUL TESTAMENT :
:
a) Capitolul 1.1 din Sfânta Evanghelie după Ioan
"La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul."
b) Ioan 1.1
"La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu."
~
Sursele folosite pentru :
:
a) http://www.bibliaortodoxa.ro/
b) http://www.voxdeibaptist.org/BIBLIA/
~
~
Eu personal ţin cont întotdeauna că orice autor citit îmi "prezintă" ... o ficţiune personală, desprinsă mai mult sau mai puţin din "realitatea" ... percepută de autorul respectiv ŞI , de cele mai multe ori ... personalizată.
În schimb, BIBLIA, CARTEA CĂRŢILOR, sau SFÂNTA SCRIPTURĂ, reprezintă pentru mine CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ! Adică ADEVĂRUL transpus în text ! AUTORUL fiind însăsi CREAŢIA care se descoperă "minţii umane" ... cu ajutorul CONSENSULUI conţinut de înţelesul unor înlănţuiri de "cuvinte", construite cu ajutorul unor "semne" ("desemne") numite "litere" şi "cifre".
Inefabilul, Increatul, Primordialul, Eternul etc., NU poate fi cuprins de mintea omenească ! Omul însuşi aflat în timpi şi spaţii diferite ... a folosit TRADUCERI ! Fiecare cititor în parte ... este propriul "traducător" al oricărui TEXT pe care îl citeste !
Iar TEXTUL Biblic circulă în TOATE Limbile Terrei, în MULTIPLE Traduceri, ale textelor iniţiale. Ale unor timpi istorici diferiţi.
Din aceasta cauză, ORICE TEXT este ... o viitoare DISPUTĂ ! Iar "disputele" încearca să delimiteze ESENŢELE !
Atunci când "un aspect" ... "o idee" ... "o frază" ... "un cuvânt" ... rămane "O Controversă", "O Dispută" ... mai există totuşi "O CALE DE MIJLOC", ea însăşi controversată:

ASCULTAREA .
~
~
Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul

Capitolul 1.8
" Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul."
Capitolul 1.3
" Fericit este cel ce citeşte şi cei ce ascultă cuvintele proorociei şi păstrează cele scrise în aceasta! Căci vremea este aproape."

...

Capitolul 22

9. Şi el mi-a zis: Vezi să nu faci aceasta! Căci sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păstrează cuvintele cărţii acesteia. Lui Dumnezeu închină-te !
...

15. Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna !
16. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească vouă acestea, cu privire la Biserici. Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, steaua care străluceşte dimineaţa.
17. Şi Duhul şi mireasa zic: Vino. Şi cel ce aude să zică: Vino. Şi cel însetat să vină, cel ce doreşte să ia în dar apa vieţii.
18. Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei cărţi: De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta;
19. Iar de va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea sfântă şi de la cele scrise în cartea aceasta.
20. Cel ce mărturiseşte acestea zice: Da, vin curând. Amin! Vino, Doamne Iisuse !
21. Harul Domnului Iisus Hristos, cu voi cu toţi ! Amin.
~
~
Atunci când un "text" este scos din "context" ... reaşezarea se face ... prin CITIREA INTREGULUI cel puţin o dată !
~
Vino, Doamne Iisuse !
~
http://www.youtube.com/watch?v=ED_9raGgkN4

Niciun comentariu:

Evanghelia zilei